Reisevilkår, lover og regler

 

VIKTIG Å VITE, FOR DERE SOM SKAL REISE MED Active Adventure & Travel AS (og FemiRUN & WALK)

 

 

 

 

Bestilling av reise:

Som kunde er du ansvarlig for å lese gjennom reisevilkårene før kjøp

MEGET VIKTIG - HUSK:


Før du gjennomfører din bestilling og betaler, er du som kunde pliktig til å kontrollere at alle opplysninger stemmer. Alle fornavn og etternavn må skrives i den rekkefølgen de står i passet, og stavingen må være identisk.

Dersom opplysningene ikke stemmer, kan du påføres krav som f. eks flyselskap tar for å endre navn.

Du som kunde er pliktig til å oppgi korrekt e-postadresse og telefonnummer, samt å lese nøye igjennom informasjonen vi gir deg. Etter bestilling (og frem til hjemkomst) må du jevnlig kontrollere innboksen tilhørende e-postadressen som du har oppgitt i bestillingen, da vi normalt informerer om for eksempel endring av f. eks. flytider via e-post.

Det er veldig viktig at du oppgir korrekt e-postadresse ettersom vi ikke er ansvarlige for følger av feilaktige opplysninger, eller om ditt personlige spamfilter eller andre undermapper sorterer bort e-poster vi sender.

Det er ditt ansvar som reisende å kontrollere at du har gyldige reisedokumenter, pass, visum, visum for mellomlanding, internasjonalt helsekort, nødvendige vaksiner og eventuelt andre dokumenter som kreves.

Som kunde er du, før du gjennomfører bestillingen, pliktig til å opplyse om viktig informasjon som kan være avgjørende for at du skal kunne gjennomføre reisen.

 

 

BETALING AV REISE


Betalingen av Active Adventure & Travel AS reiser er i utgangspunktet delt i depositum og sluttfaktura. Depositumet betales ved bestilling og sluttfaktura som skal betales ved forfall, som avtalt ved inngåelse/innbetaling av reisen.

Dersom reisen ikke betales i henhold til innbetalingsfristen, dvs ved forfall, vil det bli sett på som avbestilling av reisen.

Active Adventure & Travel AS har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som oftest forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, derfor vil sluttfakturaen kunne inneha en innbetalingsdato, forfallsdato opptil 95 dager før avreise. Informasjon om innbetalingsdatoen, forfallsdatoen, vil du få ved innbetaling av depositumet på deltager.no. Grupper vil motta faktura vedrørende depositum innbetaling, informasjon og betingelser etter avtale.


 

Avtalen blir bindende for partene når du/den reisende innen avtalt tid har betalt depositum og når hele reisens pris er betalt til forfall i henhold til arrangørens regler.

 

Om du ikke betaler sluttbetaling i henhold til avtalen har Active Adventure Travel AS rett til å heve avtalen. Ved heving av avtalen har Active Adventure Travel AS rett til å kreve betaling av det utestående beløpet den reisende skulle ha betalt, om den reisende ikke hadde avbestilt reisen i henhold til arrangørens avbestillingsvilkår.

 

Viktig vedrørende bestilling

 

Du må være minst 18 år for å bestille reise på vår hjemmeside.

Vi kan ikke håndtere bestillinger med kun barn/ungdommer under 18 år.

Din bestilling er ikke bindende dersom du ikke gjennomfører depositumsinnbetalingen.


AVBESTILLING

 

Dersom det oppstår en hindring for gjennomføring av reisen må du melde ifra til oss/arrangøren så snart som mulig.

 

Avbestillinger MÅ sendes til info@activeadventure.no

Depositum refunderes ikke ved avbestilling.

 

 

Reisevilkår for pakkereiser

Alminnelige vilkår for pakkereiser


Reisevilkår for reiser bestilt fra og med 1. juli 2018.


Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland, og Forbrukertilsynet.


Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke­reiser av 15.06.2018, § 6.


Vilkårene er utformet ihht Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familie­departementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.


Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.


Vi gjør oppmerksom på at opplysninger i "Reiseinformasjonen" til FemiRUN og Active Adventure & Travel AS også er en del av avtalen mellom Active Adventure & Travel AS og deg/de reisende.


Dersom flyselskapene lager endringer i avgangstider vil vi selvfølgelig også måtte endre våre tider.


Active Adventure & Travel AS tar forbehold om endringer.

 

DEPOSITUM

 

Innbetaling av depositum er kundens bekreftelse på bestillingen. Det anses også som bekreftelse på at informasjonen i sluttfakturaen stemmer, og at du / de reisende har satt seg inn i og godkjenner Active Adventure & Travel AS reisevilkår.


Depositum refunderes ikke ved avbestilling.

 

 

REISEDOKUMENTER

 

Flyselskapene ilegger oss som reisearrangør en avgift på mellom NOK 200 til 2.000 eller mer, for navnebytter eller endring av feilstavede navn, dersom det i det hele tatt er mulig. Vi vil gjerne gjøre deg oppmerksom på at flyselskaper som oftest ikke godtar navnebytter eller endring av navn som er feilstavede. Da må ny flybillett kjøpes.

 

Enkelte hoteller aksepterer heller ikke navnebytter, eller de krever en avgift for å gjøre endringene.

 

 

DIN HELSE

 

Alle våre reiser omfatter en eller annen form for fysisk aktivitet. Det er du/den reisendes ansvar å rådføre seg med din lege om din fysiske tilstand i god tid før reisen. Active Adventure & Travel AS tar ikke ansvar for skader eller sykdommer som medfører at den reisende ikke kan gjennomføre reisens aktiviteter. Det er opp til den reisende å ha fullgod forsikring.

 

Ved deltakelse i enkelte løp/vandringer/arrangement kreves en legeerklæring som viser at du/den reisende er ved såpass god helse at du/den reisende kan gjennomføre løp/vandringer/arrangement.

Kreves en slik erklæring er det den reisende som må bekoste legeerklæringen.

 

Vi anbefaler at du/den reisende har med ditt helsetrygdkort som gir deg/den reisende rett til behandling i EU og EØS-land. Det kan bestilles hos HELFO.

 

FLYREISEN

AVREISE


Vi anbefaler at du/den reisende er på flyplassen i god tid:

 • To timer før avreise ved reiser innen Europa.
 • Tre timer før avreise ved reiser utenfor Europa.

Avvik på flytidene kan forekomme. Kontroller alltid reisedokumenter nøye, og gå gjerne inn og kontroller avgangstidene.

 

Alle tidsangivelser er i lokale tider. Hva som gjelder fremgår av billetten.  

Active Adventure & Travel AS er ikke ansvarlig for eventuelt mistet fly på grunn av endrede flytider eller forsinkede fly. For reiser med regulær fly må du selv kontrollere tidene med det aktuelle flyselskapet og bekrefte din plassreservasjon.

 

REISEDOKUMENTER/FLYBILLETTER


Dine reisedokumenter får du i en e-post. I e-posten ser du ditt bestillingsnummer/booking nummer/booking kode, samt navn.

 

 

SIKKERHETSKONTROLLER


Sikkerhetskontrollene på flyplassene verden over blir stadig mer omfattende. Kniver, sakser og andre spisse gjenstander må pakkes i bagasjen som sjekkes inn for transport i flyets lasterom. I henhold til gjeldende sikkerhetsregler er det tillatt å ha med en begrenset mengde væsker i håndbagasjen. Informasjon om sikkerheten ved flyplassen, samt hva som ikke kan pakkes i håndbagasjen som sjekkes inn finner du på www.osl.no.

 

Merk at flykapteinen har rett til å avvise passasjerer som ikke anses å kunne delta på flyvningen, for eksempel berusede personer eller personer som antas å kunne være en fare for sikkerheten om bord. Avvisning av passasjerer kan forekomme også etter innsjekkingen.

 

SITTEPLASS PÅ FLYET


Vi anbefaler at personer med ulike bevegelseshemninger og spesifikke ønsker forhåndsbestiller sitteplass (ikke inkludert i prisen).

 

BAGASJE


Flyets lastekapasitet er begrenset. På dine reisedokumenter finner du også informasjon om antall tillatte kofferter, håndbagasje, dimensjoner, vekt og lignende.

 

Under flyvningen er du selv ansvarlig for din bagasje. Pakk på en slik måte at du beskytter ømtålige gjenstander. Om mulig bør du pakke ømtålige gjenstander, medisiner og verdisaker, i håndbagasjen.

 

Husk at det kun er lov med begrenset mengde væske i håndbagasjen. Som væske regnes drikke, parfymer, hudkrem, spraybokser, tannkrem med mer. Hver beholder skal maksimalt inneholde 100 ml og skal plasseres i en gjennomsiktig gjenlukkbar plastpose på maksimalt én liter.

 

Golfutstyr, sykler, ski og annen spesialbagasje inkluderes ikke i den frie bagasjevekten. Golf bag/sykkel får maksimalt veie 15 kilo. Plass til golf bager/sykler er begrenset. På enkelte fly kan plass for dette forhåndsbestilles, hvilket anbefales.

 

På regulære fly betales det i henhold til IATAs prisliste. Annet sportsutstyr og spesialbagasje som sykkel, dykkerutstyr og lignende kan tas med på flyet mot et tillegg dersom det er plass. Reiser du med regulært fly gjelder den kilovekten som står angitt på din flybillett. Den kan variere mellom ulike flyselskaper, og til flere destinasjoner utenfor Europa gjelder et såkalt «piece concept» med forkortningen PC, da et visst antall kofferter er tillatt.

 

Frivekten varierer, og hva som gjelder for din reise får du vite gjennom å kontakte flyselskapet.

 

SKADET/TAPT BAGASJE


Dersom noen enheter av den innsjekkede bagasjen skades eller forsvinner må du umiddelbart rapportere det. Legg merke til at en spesiell rapportering, P.I.R. (Property Irregularity Report), må skrives allerede på flyplassen for at forsikringsselskapet skal kunne behandle eventuelt erstatningskrav. Dersom skaden ikke oppdages på flyplassen, tar enkelte flyselskaper imot skaderapport innen syv dager etter hjemkomsten. Ta kontakt med guiden på reisemålet for å få hjelp med å leie utstyr.

 

FORSINKELSER


Dessverre kan det bli forsinkelser hos alle flyselskaper. Vi og flyselskapet gjør i slike tilfeller alt vi kan for å minimere effektene. Du kan dog ikke regne med å få erstatning for tapt tilslutnings fly, drosjereiser ved hjemkomsten eller for overnatting på hotell, ei heller for telefonkostnader. En komplett reiseforsikring kan i enkelte tilfeller gi erstatning. Da forsinkelser kan forekomme oppfordrer vi deg til å beregne god margin (minst to timer) om du har bestilt en direkte påfølgende tilslutning med allment transportmiddel til hjemstedet. Dersom noen skal møte deg ved hjemkomsten, foreslår vi at de kontakter flyplassen eller går inn på Avinors nettside, www.avinor.no, for å finne aktuell ankomsttid.

 

PASS OG VISUM

 

Til reisemål hvor det kreves visum blir den reisende informert om dette.

Pass- og visumregler varierer fra land til land og kan endres på kort varsel. Vi anbefaler at man tar kontakt med respektive lands ambassade for korrekt og gyldig informasjon i god tid før avreise.

 

Generelt anbefaler vi følgende når det gjelder pass:

 

Passet skal være gyldig i minst seks måneder etter hjemkomst fra aktuell destinasjon.

Passet skal inneholde minst to blanke sider (det vil si ubrukte sider, ett oppslag) til hvert land man besøker.

Med forbehold om endringer.

 

PASSASJERERS RETTIGHETER

 

FLYPASSASJERERS RETTIGHETER VED OVERBOOKEDE, INNSTILTE OG FORSINKEDE FLY


I henhold til EG-forordningen 261/2004 om passasjerenes rettigheter har disse rett til erstatning og assistanse fra flyselskapet ved nektet ombordstigning og innstilte eller kraftig forsinkede fly. Merk at dersom flygningen er en del av en pakkereise gjelder også reglene i pakkereiseloven.

 

Kort oppsummert er reglene som beskrevet på denne siden.

 

OVERBOOKING/NEKTET OMBORDSTIGNING


Flyselskapene selger ofte flere billetter enn det finnes plasser ombord på grunn av at det normalt sett alltid skjer at passasjerer ikke dukker opp. Om flyselskapet har mulighet til å anta at ombordstigning må nektes, må flyselskapet først spørre om noen, mot kompensasjon, frivillig frasier seg sin plass. Den frivillige har derved, utover avtalt kompensasjon, rett til ombooking og/eller tilbakebetaling. Dersom ingen melder seg frivillig får passasjerer nektes ombordstigning mot sin vilje. I slike tilfeller har passasjeren rett til tilbakebetaling av billettprisen eller ombooking til sluttdestinasjonen så snart som mulig eller ved et senere tilfelle ettersom det passer passasjeren. Alle passasjerer som nektes ombordstigning skal tilbys mat og drikke i passende proporsjon med ventetiden, samt hotellrom ved behov for overnatting og transport mellom flyplass og hotellet.

 

Videre skal de passasjerer som er nektet ombordstigning gis kompensasjon etter følgende skala:

 

 • 250 EUR for alle flygninger på høyst 1.500 km.
 • 400 EUR for alle flygninger innenfor EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.000 km
 • 600 EUR for alle øvrige flygninger.

Kompensasjonen minskes med 50 % når passasjerene tilbys ombooking med annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden der ikke overstiger den rutetabells angitte ankomsttiden for den opprinnelig bookede flygningen:

 • med to timer for alle flygninger på høyst 1.500 km, eller
 • med tre timer for alle flygninger innen EU/EØS på mer enn 1.500 km og
 • for alle øvrige flygninger mellom 1.500 og 3.500 km, eller
 • med fire timer for alle øvrige flygninger.

INNSTILTE FLY

Ved innstilt flygning har passasjerer rett til tilbakebetaling av billettprisen eller ombooking til sluttdestinasjonen snarest mulig eller ved et senere tilfelle som passasjeren finner passende. Passasjerene skal tilbys mat og drikke i proporsjon til ventetiden samt hotellrom ved behov for overnatting og transport mellom flyplassen og hotellet. Med unntak av hva som er beskrevet nedenfor har passasjerene rett til kompensasjon i henhold til følgende skala:

 

 • 250 EUR for alle flygninger på høyst 1.500 km.
 • 400 EUR for alle flygninger innenfor EU/EØS på mer enn 1.500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.000 km.
 • 600 EUR for alle øvrige flygninger.

 

Kompensasjonen minskes med 50 % når passasjerene tilbys ombooking med annen flygning til bestemmelsesstedet og ankomsttiden der ikke overstiger det rutetabellens angitte ankomsttid for den opprinnelig bookede flygningen:

 

 • med to timer for alle flygninger på høyst 1.500 km, eller
 • med tre timer for alle flygninger innen EU/EØS på mer enn 1.500 km og
 • for alle øvrige flygninger mellom 1.500 og 3.500 km, eller
 • med fire timer for alle øvrige flygninger.

 

Ingen kompensasjon betales ut:

 

 • dersom den innstilte flygningen «skyldes ekstraordinære forhold som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet»

 

 

 

Når et fly er forsinket:

 

 • med to timer for alle flygninger på høyst 1.500 km, eller
 • med tre timer for alle flygninger innenfor EU/EØS på mer enn 1.500 km og
 • for alle øvrige flygninger på mellom 1.500 og 3.500 km, eller
 • med fire timer eller mer for alle øvrige flygninger

har passasjerene rett til mat og drikke i proporsjon til ventetiden, og hotellrom ved behov av overnatting samt transport mellom flyplassen og hotellet.

 

Er flygningen mer enn fem timer forsinket kan passasjerene kreve å få pengene tilbake for hele billettprisen eller for den delen av reisen som ikke er fullført.

 

REISER MED FLYSELSKAP FRA IKKE EU/EØS-LAND


De ovenfor angitte reglene gjelder ved reise fra en flyplass innenfor EU eller med reiser fra tredje land dersom flygningen utføres av et flyselskap fra et EU-land. I alle andre tilfeller bør du kontakte respektive flyselskap og avklare hvilke regler som gjelder.

 

FORORDNINGEN

Hele forordningsteksten kan hentes på lovdata.no.

 

KLAGER


Forbrukerombudet er nasjonal tilsynsmyndighet i Norge. Du kan kontakte Forbrukerombudet dersom du ikke er fornøyd med hjelpen du har fått av flyselskapet.

 

PERSONVERN OG SIKKERHET

 

PERSONINFORMASJON


Vi lagrer alle personlige opplysninger i henhold til gjeldende lover for personvern. Vi benytter innhentet informasjon kun for å kunne fullføre oppdraget for deg. Det kan handle om å kontakte deg for å informere om din bestilling, eventuelle endringer samt å sende tilbud for markedsføringsformål.

 

Når du bestiller hos oss lagrer vi følgende informasjon: Fornavn, etternavn, kjønn, adresse, postnummer, hjem/arbeidstelefonnummer, mobiltelefonnummer og e-postadresse.

 

Når du registrerer deg for vårt nyhetsbrev lagrer vi bare ditt navn og din e-postadresse. Denne informasjonen kommer kun til å benyttes for å sende ut e-post-forsendelser til deg.

 

Active Adventure & Travel AS leverer ikke ut dine personopplysninger til tredje part.

 

REISENS PRIS

 

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt/prisspesifikasjon.

 

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

 

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jfr.

Pakkereiselovens § 4-5.

 

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.

 

En prisøkning på mer enn 10 % av den avtalte kjøpesummen, gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

Active Adventure & Travel AS tar forbehold om å endre priser og ytelser mv., som her beskrevet, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i skatter, avgifter, transportpriser, aktuelle valutaer eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller andre tilsvarende omstendigheter.

 

 

RETTIGHETER TIL Å BENYTTE BILDER OG FILM

 

Mange av våre reiser dokumenteres ved at vi fotograferer og filmer i løpet av reisen. Disse bildene kan komme til å bli benyttet på våre hjemmesider, i blogger, Facebook, annonser, artikler eller annen kommersiell sammenheng.

Dersom den reisende ikke ønsker å medvirke på bilder/film må han/hun meddele dette med en e-post til: info@activeadventure.no

 

Gjennom bestilling av en reise, gruppereise eller bedriftsreise hos Active Adventure & Travel AS, samtykker du i at vi benytter personopplysninger som beskrevet her.

 

PROGRAMENDRINGER

 

Forandringer i det bestilte arrangementet kan inntreffe selv de siste dagene før avreisen. For eksempel kan et fly bli forsinket i en annen del av verden, med forsinkelser og endring av tidtabeller som følgeeffekt.

 

Så snart vi blir kjent med hendelser som innebærer vesentlige endringer i arrangementet meddeler vi deg om dette skriftlig eller per telefon.

 

Utflukter, teater, løp/vandringer/arrangement og lignende aktiviteter kan endres av årsaker utenfor vår kontroll. Slike endringer kan skje på svært kort varsel og gir ikke grunn til tilbakebetaling.

 

Ved en eventuell streik innen transport/overnattinger vil ikke Active Adventure & Travel AS være ansvarlig for ytterligere utgifter.

Active Adventure & Travel AS vil være behjelpelig til å få reisen til å fungere mest mulig smidig, ut fra virkningen en eventuell streik vil gi.

 

Reisegaranti for pakkereiser
Active Adventure & Travel AS har stilt lovpliktig garanti til Reisegarantifondet.

Adresse: Postboks 227, Sentrum, 4001 Stavanger
Hjemmeside: reisegarantifondet.no
E-post: firmapost@rgf.no
Telefon: 51 85 99 40

Active Adventure & Travel AS, rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt. For få påmeldte.

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn 30 dager før avreisedøgnet starter. Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.


De minimumsantall som gjelder for FemiRUNs reiser er følgende:

Dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang, dvs minimum 8  reisende til reisemålet som er angitt på bestillingsbekreftelsen.

 

Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsplikt, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer, plutselige politiske eller rettslige vedtak som fører til endringer i adgang til luftrom, inndragelse av avgangs- eller landingstillatelse eller endrede vilkår som arrangøren ikke kunne påvirke eller unngå, eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.


Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom arrangøren ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om arrangørens rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister kunden retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.


Active Adventure & Travel AS tar forbehold om programendringer. Eventuelle mindre endringer oppdateres fortløpende under presentasjonen av bostedene på Active Adventure & Travel AS. Vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt din reise vil bli meddelt skriftlig eller pr. telefon så snart arrangøren blir kjent med endringen. Informasjon om flytider, flyselskap og flytype i programmet er foreløpige.

 

ACTIVE ADVENTURE & TRAVEL AS

 

Organisasjonsnummer: 914 917 700


KONTAKT INFORMASJON

 

Addresse: Østbyfaret 25c 0687 Oslo

e-mail: info@activeadventure.no

Telefonnr: +47 900 93 362


ÅPNINGSTID (TELEFON)

 

Mandag-fredag: Kl: 09:00-16:00

 

© ACTIVE ADVENTURE & TRAVEL AS